09:26 26/07/2007

PVFC mở chi nhánh Sài Gòn

Tú Uyên

Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) vừa khai trương chi nhánh Sài Gòn. Đây là chi nhánh thứ 8 của PVFC trên cả nước

Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) vừa khai trương chi nhánh Sài Gòn. Đây là chi nhánh thứ 8 của PVFC trên cả nước.

PVFC chi nhánh Sài Gòn thực hiện huy động vốn từ các tổ chức tài chính ngân hàng, các doanh nghiệp, cho vay các tổ chức kinh tế, kinh doanh ngoại hối và các sản phẩm phái sinh, bảo lãnh, bao thanh toán trong nước, đại lý tư vấn, bảo lãnh và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp cổ phần hóa, nhận ủy thác đầu tư...

Tại lễ khai trương, PVFC đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Bến Thành (Sunimex) trong lĩnh vực tư vấn tài chính tiền tệ, hoạt động uỷ thác, cung cấp tín dụng, thu xếp vốn, bảo lãnh; đồng thời hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Ngoài ra, PFVC còn ký hợp đồng bảo lãnh trong vòng 12 tháng với PTSC Offshore (trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí) với tổng hạn mức bảo lãnh là 100 tỷ đồng.

PVFC được thành lập từ tháng 06/2000 với vai trò là định chế tài chính có chức năng tạo lập và quản trị vốn đầu tư cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, PVFC đã không ngừng tăng trưởng về quy mô vốn lẫn mạng lưới hoạt động.

Tính tới thời điểm này, PVFC đã có mặt tại Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Tp.Cần Thơ. Vốn điều lệ ban đầu của PVFC tăng từ 100 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến hết tháng 6/2007 đạt 33.378 tỷ đồng, tăng 143 lần so với năm 2000. PVFC đang hướng đến trở thành Tổng công ty Cổ phần Tài chính dầu khí.