09:46 25/07/2008

PVFMC tăng vốn lên 25 tỷ đồng

Nam Lê

PVFMC sẽ có vốn điều lệ mới là 25 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với trước đây

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra Quyết định số 17/UBCK-GP chấp thuận cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam (PVFMC) được điều chỉnh Giấy phép hoạt động quản lý quỹ số 03/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/5/2005.

Theo quyết định này, PVFMC sẽ có vốn điều lệ mới là 25 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với trước đây.

PVFMC là công ty quản lý quỹ quốc tế tại Việt Nam được thành lập từ tháng 5/2005, với các chức năng lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.

Công ty áp dụng nguyên tắc đầu tư theo định hướng giá trị trong dài hạn đối với các quỹ và danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.