14:35 21/03/2016

PVGas chi 490 tỷ để nắm giữ 56% vốn tại CNG

Hà Anh

PVGas đã hoàn tất mua vào 15,12 triệu cổ phiếu CNG tương ứng với 56% vốn điều lệ CNG Việt Nam vào ngày 14/3/2015

Hệ thống cơ sở vật chất của PV GAS.<br>
Hệ thống cơ sở vật chất của PV GAS.<br>
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE)

Theo đó, PVGas đã hoàn tất mua vào 15,12 triệu cổ phiếu CNG tương ứng với 56% vốn điều lệ CNG Việt Nam vào ngày 14/3/2015.

Trước đó, PVGas đã chào mua công khai 15,12 triệu cổ phiếu CNG với giá chào mua 32.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy PVGas đã bỏ ra gần 490 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Nguồn vốn để thực hiện chào mua lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cả PVGas. Mục đích chào mua là để đưa CNG thành công ty con của GAS nhằm trực tiếp đầu tư, quản lý hoạt động của CNG phù hợp với các mục tiêu của PVGas.

Cùng ngày 14/3, Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS-HNX) đã có thông báo về việc đã chuyển nhượng 14.847.881 cổ phiếu CNG và không còn là cổ đông lớn, với mục đích là tái cấu trúc công ty.

Năm 2016, CNG dự kiến doanh thu đạt trên 1.113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ và cổ tức là 25%. Được biết, doanh thu và lợi nhuận của công ty được tính trên cơ sở dầu thô là 60USD/thùng, tỷ giá là 22.500 đồng/USD.