09:42 09/08/2011

PVI chào bán hơn 53 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Hà Anh

Hiện có 9 nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm tham gia chào mua cổ phiếu của công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài nằm trong kế hoạch tăng vốn từ 1.600 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng giai đoạn 2011-2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, PVI dự kiến chào bán 53,2 triệu cổ phiếu trong năm 2011 với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 120% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 là 22.427 đồng/cổ phiếu, tức không thấp hơn 26.912 đồng/cổ phiếu.
 
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư lớn nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong đó, danh sách các nhà đầu tư tiềm năng tham gia chào mua cổ phiếu PVI gồm:
 
Các tập đoàn bảo hiểm toàn cầu: Talanx AG/ Hannover Re, SCOR, Royal and Sun Alliance Ins, Zurich Financial Service Group, Insuarance Australia Group, Mapfre.
 
Các tập đoàn bảo hiểm châu Á: Ping An, Shinhan, Nippon Life.
 
Số tiền thu được từ chào bán sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính đồng thời phát triển dịch vụ tài chính mới của công ty và tạo vốn điều lệ cho các công ty thành viên độc lập mới thành lập.