09:50 09/11/2007

PVI có thêm công ty đầu tư tài chính

H.Xuân

Ngày 8/11/2007, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PVI (PVI Finance)

Ngày 8/11/2007, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PVI (PVI Finance).

Đây là công ty được thành lập trên cơ sở góp vốn của các tổ chức và cá nhân thuộc PVI và Vietsopetro, trong đó 20% vốn pháp nhân và thể nhân của Vietsopetro, 15% vốn pháp nhân của các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội và Tp.HCM, 65% còn lại là của các thể nhân và pháp nhân của PVI.

Với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, PVI Finance có chức năng kinh doanh dịch vụ tài chính, đầu tư chứng khoán và đầu tư dự án. Là một trong các công ty con của PVI, PVI Finance ra đời như một nhu cầu tất yếu, nhằm thực hiện từng bước mục tiêu của PVI trong định hướng chiến lược trở thành một tập đoàn bảo hiểm - tài chính tại Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.