11:30 28/10/2008

PVI công bố lãi hơn 209 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu Thủy

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Biểu đồ diễn biến cổ phiếu (PVI-HASTC) từ đầu tháng 3/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến cổ phiếu (PVI-HASTC) từ đầu tháng 3/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI - HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVI đạt 156,365 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 683,275 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 108,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 209,53 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.276 đồng

Kết thúc ngày giao dịch 28/10, cổ phiếu PVI ở mức 19.500 đồng, thấp hơn 56,27% so với đầu tháng 9/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 2.019 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng Cổ đông của PVI đã thông qua việc tạm dừng thực hiện bước 2 trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 từ 1.035 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng và điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 330 tỷ đồng.