16:00 12/01/2009

PVI công bố lợi nhuận đạt 260 tỷ đồng

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PVI kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PVI kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009.

Theo đó, doanh thu năm 2008 của PVI đạt 2.688 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2007. Lợi nhuận đạt 260,029 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2007.

PVI cũng cam kết với cổ đông sẽ trả cổ tức 3 năm liên tục với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu, và đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2009 đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 275,11 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2008.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị của PVI đã nhất trí chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 15%, trong đó 8% bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động có thành tích suất sắc với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ