09:52 26/09/2007

PVI dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu

L.Hương

PVI muốn thể hiện sự quan tâm hơn đến các cổ đông đã mua cổ phần của PVI với giá cao trước đây

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) cho biết, Hội đồng Quản trị dự kiến sẽ trình đại hội cổ đông phương án chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và ưu tiên cho cổ đông hiện hữu khi thực hiện lộ trình tăng vốn từ 1000 tỷ đồng lên 1500 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những chính sách mà PVI muốn thể hiện sự quan tâm hơn đến các cổ đông đã mua cổ phần của PVI với giá cao trước đây.

Được biết, hiện PVI đã hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đến năm 2015 và tầm nhìn 2025. Theo đó từ năm 2008 Bảo hiểm Dầu khí sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính song hành cùng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông.

Tính đến hết ngày 26/9/2007, PVI đã đạt doanh thu trên 1.600 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2007, tăng 12% so với kế hoạch cả năm 2006.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp PVI hoàn thành kế hoạch kinh doanh trước thời gian. Dự kiến đến 31/12/2007, PVI sẽ đạt doanh thu 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 140% so với năm 2006.