11:13 20/09/2008

PVI được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu

N.Anh

PVI đăng ký niêm yết bổ sung 8,55 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 19/9/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI) được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, PVI đăng ký niêm yết bổ sung 8,55 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 7,6 triệu cổ phiếu; số cổ phiếu phát hành cho người lao động là 950.000 cổ phiếu

Được biết, tính đến ngày 28/8/2008, PVI  đã đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng và dự kiến đến hết năm 2008, PVI sẽ đạt doanh thu 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 330 tỷ đồng.