13:57 03/06/2008

PVI được niêm yết bổ sung hơn 10 triệu cổ phiếu

N. Anh

PVI sẽ được niêm yết bổ sung 10.201.372 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu

Ngày 2/6/2008, sàn Hà Nội vừa chấp thuận về nguyên tắc cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVI) được niêm yết bổ sung 10.201.372 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu.

Trong số này có cổ phiếu phát hành cho người lao động là: 4.201.372, cổ phiếu dành cho cổ đông chiến lược là 6.000.000.