21:51 21/08/2012

PVI giảm mục tiêu lợi nhuận năm 2012

Hà Anh

PVI điều chỉnh lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm xuống còn 386,71 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVI trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVI trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần PVI (mã PVI) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17/8.

Theo đó, PVI không nhận chuyển nhượng cổ phần công ty PVFC Capital và PV2 từ PVFC. Ngoài ra, PVI thống nhất chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Thương mại và truyền thông Năng lượng mới và hoàn tất việc thành lập Công ty quản lý quỹ.

Đồng thời, PVI thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu giảm xuống còn 6.242,91 tỷ đồng; chi phí là 5.727,30 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm xuống 515,61 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm xuống 386,71 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PVI cũng điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ PVI từ 564,62 tỷ đồng xuống còn 371,24 tỷ đồng.

PVI cho biết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 nhưng công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức 15% theo đúng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

6 tháng đầu năm 2012, PVI báo lãi hợp nhất 235 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 61% kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh.