09:33 13/07/2007

PVI là nhà bảo hiểm gốc cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong 5 năm

L.Hương

Đó là nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVI và Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 (DQR)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho tất cả các chương trình bảo hiểm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Các chương trình này bao gồm: bảo hiểm tài sản, hàng hóa, con người, xây dựng lắp đặt, vận chuyển, trách nhiệm và các chương trình bảo hiểm khác trong giai đoạn vận hành của nhà máy, với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước tính là 3 tỷ USD/năm, trong vòng 5 năm tới.

Đó là nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVI và Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 (DQR) trong giai đoạn 2007-2012 vừa ký sáng ngày 12/7 tại Quảng Ngãi. Với thỏa thuận này, PVI sẽ cung cấp cho DQR các dịch vụ tư vấn và các chương trình bảo hiểm tối ưu nhất với các điều khoản, điều kiện và phí bảo hiểm cạnh tranh.

Trước đó, PVI đã ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện với các đối tác lớn trong và ngoài ngành dầu khí như: Công ty Đạm và Hóa chất dầu khí, Công ty Vận tải dầu khí, Công ty Thương mại Dầu khí, Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí, Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, Công ty Tài chính Dầu khí, Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Ngân hàng Thương mại Quốc tế, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà...

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI, cho biết thời gian tới, PVI sẽ tiếp tục ký thoả thuận hợp tác toàn diện với các đối tác lớn trong và ngoài nước, đồng thời mời công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới làm cổ đông chiến lược để nâng tầm cao mới cho PVI thông qua việc xây dựng chương trình bảo hiểm toàn cầu.

Hiện tại, PVI đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực tài chính, góp vốn vào các dự án lớn như: Thuỷ điện Việt Lào, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Mai Bến Đình, Công ty Cổ phần Tài chính Sông Đà, Tài chính Vinaconex...