12:09 20/07/2009

PVI lãi 132 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch năm

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến ngày 15/7/2009

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến ngày 15/7/2009.

Theo đó, tính đến ngày 15, PVI đã đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm 2009 và bằng 138% so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận đạt 132 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch.

PVI cho biết vẫn duy trì được mức tăng trưởng 20-30% và giữ vững vị trí đứng đầu lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp ở Việt Nam. Dự kiến, tới đầu tháng 12/2009, công ty sẽ đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu.

Năm 2009, PVI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng doanh thu đạt 3.006 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng; chia cổ tức 10%/vốn điều lệ.