07:58 07/06/2007

PVI sắp chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu mới

L.Hương

Từ 16h00 ngày 20/6/2007 đến hết ngày 27/6/2007, việc chuyển nhượng cổ phiếu PVI sẽ tạm dừng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu mới vào thời điểm 16h00 ngày 20/6/2007.

Theo đó, từ 16h00 ngày 20/6/2007 đến hết ngày 27/6/2007, việc chuyển nhượng cổ phiếu PVI sẽ tạm dừng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu mới sẽ diễn ra từ 8h00 ngày 28/6/2007 đến 16h ngày 18/7/2007, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PV Securities) hoặc các chi nhánh của PV Securities. Sau 16h00 ngày 18/7/2007, cổ đông không đăng ký mua hoặc không nộp tiền mua cổ phiếu mới sẽ bị coi là từ chối quyền mua.

Riêng đối với những hồ sơ chuyển nhượng có phiếu nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí trước 16h00 ngày 20/6/2007 thì bên chuyển nhượng không còn bất cứ quyền lợi gì tại PVI liên quan đến số lượng cổ phần đã chuyển nhượng.

Người nhận chuyển nhượng sẽ được quyền sở hữu số cổ phần đã mua và được hưởng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ số cổ phần đó.

Được biết, trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt I/2007của PVI từ 500 tỷ lên 851,350 tỷ đồng, PVI dự kiến phát hành thêm 35,135 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát hành cho cổ đông hiện hữu (bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông hiện hữu khác) với tỷ lệ 2 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới, với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng, phát hành cho cán bộ công nhân viên của PVI đã được mua ưu đãi khi cổ phần hoá với tỷ lệ 1 cổ phiếu mua ưu đãi sẽ được mua 1 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh giá và chào bán ra bên ngoài thông qua đấu giá với khối lượng 10 triệu cổ phiếu.