09:24 20/07/2007

PVI sẽ lên sàn Hà Nội

H.Xuân

Cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) sẽ được niêm yết tại HASTC

Vốn điều lệ của PVI sẽ được tăng lên 1.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của PVI sẽ được tăng lên 1.000 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông bất thường của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) diễn ra vào sáng ngày 19/7 đã nhất trí thông qua việc niêm yết cổ phiếu PVI tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC).

Đồng thời, Đại hội cổ đông lần này cũng đã thông qua việc sửa đổi điều lệ theo quy định của điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết, lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp và thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt II/2007 lên 1.000 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông bất thường có hơn 140 cổ đông đại diện cho 87,63% tổng số cổ phần của PVI. Tất cả các vấn đề đã được Đại hội cổ đông nghị quyết thông qua đều chiếm tỷ lệ trên 99% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.