10:34 09/03/2011

PVI tái khẳng định sức mạnh tài chính

P.V

Ngày 9/3, A.M. Best chính thức công bố kết quả tái xếp hạng tín nhiệm năm 2010 của Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI)

Ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc PVI.
Ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc PVI.
Ngày 9/3/2011, A.M. Best chính thức công bố kết quả tái xếp hạng tín nhiệm năm 2010 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI). Theo đó, PVI tiếp tục được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính ở mức B+ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb- (Đủ năng lực). Hai chỉ số đều được đánh giá là có triển vọng nâng hạng tích cực.

Xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt) được trao cho các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tốt các nghĩa vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng ngày của doanh nghiệp đó.

Xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành bbb-(Đủ năng lực) được trao cho các nhà phát hành có đủ năng lực để đáp ứng các điều khoản, điều kiện liên quan đến nghĩa vụ phát hành. Tuy nhiên, kết quả của việc phát hành có thể bị tác động bởi các thay đổi trong nền kinh tế hoặc các yếu tố vĩ mô khác.

Triển vọng nâng hạng tích cực thể hiện khả năng nâng hạng của doanh nghiệp nếu những xu hướng có lợi về tài chính và thị trường tương ứng với mức xếp hạng hiện thời vẫn tiếp diễn trong thời gian 12 - 36 tháng tiếp theo.

Ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc PVI, đã có cuộc trao đổi về ý nghĩa của việc tái xếp hạng và triển vọng phát triển của PVI trong thời gian tới.

Thưa ông, PVI hiện đang là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được A.M. Best xếp hạng tín nhiệm và tiếp tục duy trì được mức xếp hạng của mình trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động. Ông có thể cho biết ý nghĩa của việc duy trì mức xếp hạng này?

PVI chính thức được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt) và năng lực của tổ chức phát hành bbb- (Đủ năng lực) từ tháng 03/2010. Tháng 3/2011, theo công bố của A.M. Best, PVI tiếp tục duy trì được các mức xếp hạng hiện thời và được đánh giá là có triển vọng nâng hạng tích cực.

Kết quả đó là một thông điệp khách quan và đáng tin cậy đối với các cổ đông, đối tác, khách hàng và cán bộ nhân viên PVI về tiềm lực tài chính vững mạnh và hoạt động kinh doanh ổn định của PVI. Tôi cho rằng đây là một thành công đáng tự hào đối với một doanh nghiệp bảo hiểm được xếp hạng trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô vừa trải qua một năm nhiều biến động.

Năm 2010 là năm đầu tiên PVI chinh phục và vượt mốc doanh thu 4.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch trước thời hạn phong trào thi đua do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) phát động. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2010 đạt 4.511 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch, tăng trưởng 26,5% so với năm 2009; lợi nhuận đạt 336 tỷ đồng, tăng trưởng 52,7% so với năm 2009; dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông là 15%; nộp ngân sách nhà nước 300 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm (tăng trưởng 26,8% so với năm 2009).

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thành công trong việc tăng cường năng lực vốn hóa thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng giá trị 1.168 tỷ đồng, đồng thời thể hiện những cam kết và nỗ lực tích cực để nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nói cách khác, việc duy trì kết quả xếp hạng cho thấy nội lực của doanh nghiệp đã vượt ra khỏi những ràng buộc bởi yếu tố bất lợi trong nền kinh tế.

Vậy A.M. Best đã dựa trên những cơ sở nào để tiếp tục xếp hạng năng lực tài chính của PVI ở mức B+ (Tốt)?

Xếp hạng doanh nghiệp là một quá trình phân tích toàn diện bao gồm cả các yếu tố định lượng và các yếu tố định tính. Việc duy trì mức xếp hạng hiện thời của PVI được quyết định trên cơ sở ba lĩnh vực chính, bao gồm: năng lực tài chính, năng lực hoạt động và vị thế cạnh tranh. Ngoài ra, A.M. Best cũng đánh giá hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro mà doanh nghiệp bảo hiểm đang triển khai.

Theo A.M. Best, kết quả xếp hạng năm 2010 đã phản ánh năng lực tài chính, năng lực hoạt động và vị thế cạnh tranh vững mạnh của PVI trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Kết quả xếp hạng này cũng xem xét đến cam kết của Ban lãnh đạo PVI trong việc nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro hiện thời. A.M. Best cũng nhận định năng lực tài chính sau khi điều chỉnh theo rủi ro của PVI đã đáp ứng tốt mức độ rủi ro tổng thể của PVI. Vì vậy, tổ chức đánh giá tin tưởng rằng, năng lực tài chính sau khi điều chỉnh theo rủi ro của PVI sẽ tiếp tục ổn định trong ba năm tới.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, PVI đã xác lập được một vị thế vững chắc trên thị trường và hiện là doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, PVI luôn quan tâm phát triển danh mục sản phẩm bảo hiểm bán lẻ của mình. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm về tổng phí bảo hiểm của PVI trong 5 năm vừa qua đều đạt mức cao nhất trong số các doanh nghiệp bảo hiểm lớn của Việt Nam.

Với kết quả đánh của từ A.M.Best, PVI đã tiếp tục khẳng định được sức mạnh tài chính và uy tín của mình. Ông có thể cho biết kế hoạch kinh doanh của PVI trong thời gian tới?

Năm 2011, chúng tôi phấn đấu hoàn thành vượt mức doanh thu 5.000 tỷ đồng; dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Cũng trong năm nay, năng lực tài chính của PVI sẽ mạnh hơn với kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.597 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức cho các cổ đông là 15%.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con để tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò của quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 để kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp đơn bảo hiểm và kiểm soát nội bộ đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho khách hàng; duy trì và phấn đấu nâng hạng tín nhiệm tài chính của doanh nghiệp với tổ chức bảo hiểm hàng đầu thế giới A.M.Best; tiếp tục khẳng định vị thế của PVI trên thị trường bảo hiểm trong nước và khu vực cũng như đẩy mạnh “xuất khẩu” bảo hiểm ra thị trường thế giới; phát triển các dịch vụ đột phá trong khai thác bảo hiểm.