15:21 23/09/2007

PVI tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán lên tiếng

Minh Đức

Những khiếu nại xoay quanh kế hoạch tăng vốn của Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đã có kết luận chính thức

PVI khuyến nghị cổ đông cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin.
PVI khuyến nghị cổ đông cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin.
Những khiếu nại xoay quanh kế hoạch tăng vốn của Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đã có kết luận chính thức.

Ngày 20/9, PVI đã nhận được công văn trả lời của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, liên quan đến khiếu nại của một số cổ đông.

Trước đó, ngày 10/8, một nhóm cổ đông đã có đơn kiến nghị gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong đó đề cập đến tính minh bạch, tính pháp lý và sự bình đẳng trong kế hoạch tăng vốn lần 1 và việc phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong đợt tăng vốn lần 2 của PVI.

Theo đơn kiến nghị, đợt tăng vốn lần 1 của PVI không có sự bình đẳng giữa cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp; không minh bạch và nhất quán trong công bố thông tin.

Về vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định phương án phát hành của PVI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/2/2007 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội. Theo đó, nhận định đợt tăng vốn lần 1 của PVI không được thông qua Đại hội cổ đông và vi phạm Luật Doanh nghiệp là không có cơ sở.

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nhấn mạnh việc phát hành nói trên là “rất cụ thể về đối tượng, khối lượng cổ phần và giá”. Cụ thể, PVI phát hành cho CBCNV với số lượng được mua bằng số lượng cổ phần ưu đãi được hưởng khi cổ phần hóa, được mua cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; tổng khối lượng cổ phiếu bán cho CBCNV là 270.100 cổ phần.

Cổ phiếu mua ưu đãi cũ theo phương án cổ phần hóa là cổ phiếu trong danh sách CBCNV mua ưu đãi trong phương án cổ phần hóa đã được thông qua của PVI. Danh sách này được lập theo cơ sở Thông tư 126/2004/TT-BTC. Do đó, Ủy ban khẳng định “phương án phát hành nêu trên là hợp lệ”.

Trong đơn kiến nghị của cổ đông gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có đề cập đến sự không minh bạch, nhất quán trong việc công bố thông tin đăng trên trang web của PVI, gây thiệt hại cho các cổ đông cũ.

Đơn kiến nghị có trích dẫn thông tin trên trang web của PVI rằng “các cổ đông theo danh sách chốt hưởng quyền mua cổ phiếu của đợt 1 không có quyền mua cổ phiếu tăng vốn đợt 2 trong năm 2007”. Tuy nhiên, Ủy ban cho biết “không thấy có việc PVI dự kiến cổ đông cũ không được quyền mua cổ phiếu giai đoạn 2 như cổ đông phản ánh”.

Liên quan đến đợt tăng vốn thứ 2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có ý kiến vì hiện PVI chưa đăng ký phương án cụ thể.

Sau những kết luận trên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện của PVI cũng đã có thông tin, nhấn mạnh rằng: “Nhân đây, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt nam đề nghị quý vị cổ đông PVI cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin tránh việc làm ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu của PVI trên thị trường gây thiệt hại cho chính các cổ đông”.