13:30 02/08/2012

PVI thu về 561 tỷ đồng từ việc bán cổ phần cho đối tác ngoại

Hà Anh

PVI hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 21,3 triệu cổ phiếu với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán đạt gần 561 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PVI trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVI trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, Công ty HDI - Gerling Industrie Versicherung AG đã mua thành công 21,3 triệu cổ phiếu PVI bằng hình thức phát hành riêng lẻ. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 74,53 triệu cổ phiếu, chiếm 31,82% vốn điều lệ PVI. Tổng số tiền PVI thu được từ đợt chào bán đạt gần 561 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông lớn của PVI sau đợt chào bán gồm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nắm giữ 83.149.740 cổ phiếu, chiếm 35,50%; HDI - Gerling Industrie Versicherung AG nắm giữ 74.531.503 cổ phiếu (31,82%); Funderburke Lighthouse Limited nắm giữ 22.889.900 cổ phiếu (9,77%), Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam nắm giữ 14.593.243 cổ phiếu (6,23%), Red River Holdings nắm giữ 5.832.000 cổ phiếu (2,49%), Temasia Capital Limied nắm giữ 3.347.568 cổ phiếu (1,43%) và cổ đông khác nắm giữ 29.489.813 cổ phiếu (12,59%).

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho PVI được đăng ký niêm yết bổ sung 21.294.715 cổ phiếu phát hành riêng lẻ nêu trên.