00:50 04/07/2008

PVI trả cổ tức đợt hai năm 2007 bằng cổ phiếu

Nguyệt Anh

PVI sẽ phát hành 7.600.000 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu đợt hai năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, 15/7/2008 ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt hai năm 2007 bằng cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (mã PVI).

Theo đó, PVI sẽ phát hành 7.600.000 cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu đợt 2 năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 8 cổ phần mới), số cổ phần trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) do việc làm tròn này sẽ được PVI mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời cổ đông được trả bằng tiền với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán; đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu đơn vị PVI ủy quyền quản lý cổ đông: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PV Securities) - 20 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVI ngày 14/07, 15/07/06 và 16/07/2008.