09:07 29/03/2007

PVI và Petechim ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

L.Hương

PVI sẽ là doanh nghiệp tham gia cấp đơn bảo hiểm trong các chương trình bảo hiểm của Petechim

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí (PVI) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí (Petechim) ngay trong ngày ra mắt của Petechim.

Theo thoả thuận này, PVI sẽ là doanh nghiệp tham gia cấp đơn bảo hiểm trong các chương trình bảo hiểm về tài sản, hàng hoá, con người và các chương trình bảo hiểm khác của Petechim trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh và lợi ích của cả hai bên.

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các chương trình quản lý rủi ro, các điều khoản, điều kiện và phí bảo hiểm phù hợp nhất cho các chương trình bảo hiểm có liên quan của Petechim.

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, PVI và Petechim cũng đạt được thoả thuận trong việc tạo điều kiện để mỗi bên tham gia đầu tư và phát triển các dự án do bên kia thực hiện.