11:05 14/03/2013

PVR, TSB và PTS bị đưa vào diện cảnh báo

Hà Anh

Ba cổ phiếu trên HNX bị đưa vào diện cảnh báo là PVR, TSB và PTS là do lợi nhuận sau thuế năm 2012 là con số âm

Diễn biến giá cổ phiếu PVR trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVR trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam (mã PVR), cổ phiếu Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (mã TSB) và Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS) vào diện bị cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu PTS bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 13/3/2013 do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 bị âm 2,2 tỷ đồng.

Còn cổ phiếu PVR và TSB bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 14/3/2013 là do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của PVR âm 17,128 tỷ và lưu ý của đơn vị kiểm toán về khả năng thanh khoản thấp và tính hoạt động liên tục của Công ty và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 của TSB âm 29,644 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu PVR, TSB và PTS ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.