08:39 08/08/2011

PVS chuyển nhượng cổ phần cho OJB và OCH

Hà Anh

PVS chuyển nhượng 9.059.365 cổ phần, tương ứng 60,39% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông cho OJB và OCH

Công ty mẹ PVS lãi 210,099 tỷ đồng trong 6 tháng.
Công ty mẹ PVS lãi 210,099 tỷ đồng trong 6 tháng.
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) thông qua việc chuyển nhượng 60,39% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC) cho OJB và OCH.

Theo đó, PVS sẽ chuyển nhượng 9.059.365 cổ phần, tương ứng 60,39% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) thuộc sở hữu của PVS cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OJB) và Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Đại Dương.

Cụ thể, OJB nhận chuyển nhượng 1.630.600 cổ phần, OCH nhận 7.428.756 cổ phần với giá nhận chuyển nhượng là giá bình quân 3 phiên giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch chuyển nhượng cộng 7% giá bình quận nhưng không thấp hơn giá trần của ngày giao dịch và nằm trong biên độ ngày giao dịch theo quy định của HNX.

Thời gian thực hiện chuyển nhượng từ ngày 5/8/2011.

Trước đó, ngày 22/7/2011, PTSC và công ty Yinson Holdings Berhad (Malaysia) đã ký Hợp đồng chuyển nhượng 14.000.000  cổ phần tương đương 40% (bằng 182 tỷ đồng) vốn điều lệ của Công ty PTSC Phú Mỹ từ PTSC cho Công ty Yinson.

Yinson Holdings Berhad là công ty có trụ sở chính tại Malaysia với lĩnh vực kinh doanh đa ngành, bao gồm dịch vụ vận tải biển, vận tải trên bờ, dịch vụ hậu cần, căn cứ cảng…

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ (PTSC Phu My Port) được thành lập năm 2008 với chức năng vận hành và khai thác Cảng Dịch vụ dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đây là Cảng nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ thưởng Chính phủ phê duyệt, với mục đích phục vụ xuất đạm cho Nhà máy đạm Phú Mỹ và xuất các sản phẩm của ngành dầu khí, đồng thời xuất nhập khẩu hàng hoá tổng hợp phục vụ sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Cảng hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ liên quan bao gồm: Quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng tổng hợp; vận chuyển, bốc xếp, bảo bản, kiểm đếm và giao nhận hàng hoá; Kinh doanh vận tải đã phương thức trong và ngoài nước; Dịch vụ hậu cần; khai thuế hải quan; kho ngoại quan; kinh doanh cho thuê bến bãi, nhà kho; kinh doanh phân đạm và hoá chất phục vụ nông nghiệp; Dịch vụ hàng hải, môi giới hàng hải, đại lý tàu biển; chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí; Cung ứng nguyên liệu, vật tư, thiết bị cho các ngành công nghiệp…

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của Công ty mẹ đạt 1.489,17 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 2.886,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 123,69 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 210,099 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty này thông qua doanh thu đạt 21.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 920 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng; cổ tức 15%.