23:09 27/10/2008

PVS công bố lãi gần 285 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu Thủy

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Biểu đồ diễn biến cổ phiếu (PVS-HASTC) từ đầu tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến cổ phiếu (PVS-HASTC) từ đầu tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS - HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVS đạt 2.642,83 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 5.802,52 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 116,114 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 284,437 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2007.

Kết thúc ngày giao dịch 27/10, cổ phiếu PVS ở mức 36.200 đồng, thấp hơn 40% so với đầu tháng 9/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 3.620 tỷ đồng.