18:15 02/11/2008

PVS được chào bán 75 triệu cổ phiếu ra công chúng

Nguyệt Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 75 triệu cổ phiếu ra công chúng cho PVS

PTSC sẽ chào bán 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
PTSC sẽ chào bán 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 29/10/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC( PVS-HASTC).

Theo đó, PTSC được phép chào bán ra công chúng 75 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 70 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, PTSC phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành là Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí.

Trước đó, PTSC đã công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 2.642,83 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 5.802,52 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 116,114 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 284,437 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2007.

Được biết, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí có vốn điều lệ1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại lầu 5, toà nhà Petro VietNam Tower,số 1-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.