14:10 04/02/2009

PVS, PGS và PAC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

PVS, PGS và PAC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của PVS đạt 5.213 đồng
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của PVS đạt 5.213 đồng
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS-HASTC), Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS-HASTC) và Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (PAC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt của PVS đạt 2.859,9 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 8.662,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 236,82 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 521,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 5.213 đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 516,2 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 1.713 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 6,448 tỷ đồng; Lũy kế năm 2008 đạt xấp xỉ 32 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.132 đồng, riêng EPS quý 4 đạt gần 430 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 276,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 1.241 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 16,4 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 77,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 5.468 đồng, riêng EPS quý 4 đạt 1.013 đồng.