00:43 16/06/2013

PVS thay Tổng giám đốc mới

Hà Anh

Hội đồng Quản trị PVS quyết định bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Tổng giám đốc mới của PVS.<br>
Tổng giám đốc mới của PVS.<br>
Ngày 13/6, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (mã PVS-HNX) thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hùng Dũng. Ngày 27/5/2013, ông Dũng đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng, sinh năm 1970 giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty. Trước khi lên làm Tổng giám đốc công ty, ông Tùng giữ chức Phó tổng giám đốc của PVS.

Hiện, Ban tổng giám đốc của PVS có 8 thành viên gồm: ông Phan Thanh Tùng giữ chức Tổng giám đốc; 7 Phó tổng gồm: ông Nguyễn Tấn Hòa, ông Nguyễn Trần Toàn, ông Lê Cự Tân, ông Nguyễn Văn Mậu, ông Lê Mậu Cường, ông Nguyễn Hữu Hải và ông Đỗ Quốc Hoan.

Trước đó, ngày 10/6, hàng loạt nhân sự cao cấp của PVS đã bán cổ phiếu PVS nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Cụ thể: ông Lều Minh Tiến - Ủy viên Hội đồng Quản trị đã bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 123.707 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ; ông Nguyễn Tấn Hòa - Phó tổng giám đốc đã bán 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 219 cổ phiếu, ông Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 507.223 cổ phiếu, chiếm 0,11%; ông Nguyễn Xuân Cường - Kế toán trưởng, đã bán 55.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 18 cổ phiếu và ông Nguyễn Hữu Hải - Phó tổng Giám đốc đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 51.069 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

Hiện giá cổ phiếu PVS đóng cửa ngày 14/6 đạt mức 17.100 đồng/cổ phiếu.