10:56 11/11/2008

PVS trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu

N.Anh

Ngày 11/12, PVS sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng

PVS sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành 70 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:7.
PVS sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành 70 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:7.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 20/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (mã PVS-HASTC).

Cụ thể: ngày 11/12/2008, PVS sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, PVS sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành 70 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:7 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 7 cổ phiếu mới).

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 4/12/2008 đến 31/12/2008.

Công ty cũng sẽ phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số lượng 5 triệu cổ phiếu, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu (đây là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày phát hành). Thời hạn đăng ký mua từ ngày 8/12/2008 đến ngày 26/12/2008.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký sẽ làm thủ tục tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, các cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt và đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu tại Ban Tài chính kế toán, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, lầu 5  – toà nhà Petro Tower, số 1 - 5 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVS vào các ngày 19/11, 20/11 và 21/11/2008.