08:33 20/05/2011

PVShipyard bị phạt 300 triệu đồng do tăng vốn "chui"

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với PVShipyard

PVShipyard phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán.
PVShipyard phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán.
Ngày 18/5/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVShipyard).

Cụ thể, PVShipyard đủ điều kiện là công ty đại chúng từ ngày 9/7/2007 nhưng đến ngày 17/3/2011 mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2010, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng (cho 23.978 nhà đầu tư), tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán.

Do đo, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2010/NĐ-CP và phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 8 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt tiền đối với hai hành vi vi phạm là 300 triệu đồng.

PVShipyard phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà PVShipyard mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán tại thời điểm bị xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư, theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.