10:26 11/12/2007

PVT “chào sàn” không thuận lợi

H.Vinh

Ngày 10/12, Tổng công ty Vận Tải Dầu Khí - PV Trans đã chính thức đưa 72 triệu cổ phiếu niêm yết tại sàn Tp.HCM

Ngày 10/12, Tổng công ty Vận Tải Dầu Khí - PV Trans (mã chứng khoán là PVT) đã chính thức đưa 72 triệu cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Tuy nhiên, giá của PVT trong ngày giao dịch đầu tiên đã không đạt như mong muốn của các nhà đầu tư. So với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên niêm yết: 120.000 đồng/cổ phiếu, và biên độ giao động là 20% thì giá của PVT đã rớt xuống sàn 96.000 đồng/cổ phiếu, giảm 24.000 đồng so với mức giá dự kiến,với 17.830 cổ phiếu được chuyển nhượng.