13:26 10/06/2008

PVT góp vốn thành lập PVTrans Petro

Nguyệt Anh

PVT vừa chính thức công bố việc thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã chứng khoán PVT) vừa công bố việc thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam (PVTrans Petro).

Theo đó, PVTrans Petro được thành lập với sự tham gia góp vốn của các cổ đông trong và ngoài Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bao gồm PVTrans góp vốn 51%, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí góp vốn 10%, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí góp 10%, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính công đoàn Dầu khí góp 5% và Công ty Scomi Marine (Malaysia) góp 20%.

Như vậy, PVTrans Petro trở thành thành viên thứ 7 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.