09:04 10/06/2008

PVT ký hợp đồng hoán đổi lãi suất với ANZ

Tú Uyên

Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam vừa ký hợp đồng hoán đổi lãi suất kỳ hạn 5,5 năm với Ngân hàng ANZ Việt Nam

Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (PV Trans) vừa ký hợp đồng hoán đổi lãi suất kỳ hạn 5,5 năm với Ngân hàng ANZ Việt Nam.

Đây là sản phẩm tài chính Quốc tế mà ANZ đã và đang triển khai tại thị trường Việt Nam, nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo hiểm lãi suất giúp họ quản lý được rủi ro về biến động lãi suất.

Hợp đồng hoán đổi lãi suất bao gồm việc hoán đổi lãi suất giữa hai bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng này cho phép hoán đổi lãi suất cố định thành lãi suất thả nổi và ngược lại. Lợi ích mà khách hàng của ANZ nhận được là một hợp đồng hoán đổi lãi suất giúp họ quản lý dòng tiền của mình bằng cách cố định lãi suất của các khoản nợ, vì vậy có thể biết trước được chi phí vay nợ trong một khoảng thời gian cố định.

Như vậy có nghĩa là hợp đồng hoán đổi lãi suất giúp các doanh nghiệp quản lý được rủi ro về biến động lãi suất, trong khoảng thời gian từ 1 - 10 năm.

Hoán đổi lãi suất là sản phẩm thường được sử dụng giữa các định chế tài chính hay giữa các ngân hàng với khách hàng của mình tại các thị trường tài chính quốc tế phát triển. Sản phẩm mang lại lợi ích lớn cho các khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính có các tài sản và khoản phải trả trong trung hạn và dài hạn bởi nó giúp khách hàng cố định được khoản lãi suất thu được cũng như các chi phí lãi vay phải trả.

Tại Việt Nam, mặc dù đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép sử dụng từ một vài năm trước nhưng sản phẩm hoán đổi lãi suất vẫn còn rất mới mẻ trên thị trường tài chính trong nước và hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa hiểu biết nhiều về sản phẩm này.