22:30 21/05/2013

PVX thay Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hà Anh

Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PSI sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVX

Các thành viên trong Hội đồng Quản trị của PVX.<br>
Các thành viên trong Hội đồng Quản trị của PVX.<br>
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí (PSI) sẽ thay ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVX.

Ông Thắng sinh năm 1969 và có trình độ cử nhân kinh tế. Từ năm 2009 đến nay, ông Thắng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PSI.

Ngoài ra, PVX cũng thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường và ông Bùi Ngọc Hưng làm thành viên Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Văn Lai được bổ nhiệm làm Trưởng Ban kiểm soát, ông Phạm Tiến Đạt được bổ nhiệm vào Ban kiểm soát.

Được biết, HNX đưa PVX vào diện bị kiểm soát từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 2 năm gần nhất là số âm (năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố -19,123 tỷ đồng và năm 2012 là -1,338 tỷ đồng).

HNX sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu này ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013, doanh thu thuần của PVX đạt 1.053 tỷ đồng, lỗ sau thuế 74 tỷ đồng và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 31,87 tỷ đồng.