09:42 06/11/2012

PVX thu về hơn 180 tỷ đồng từ việc bán cổ phần PVR

Hà Anh

PVX đã chuyển nhượng 10 triệu cổ phần cho OGC và và 8,15 triệu cổ phần cho VNT với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu PVX trong tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVX trong tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 5/11, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (mã PVX-HNX) đã chuyển giao toàn bộ phần vốn góp, tương đương hơn 18,15 triệu cổ phần tại Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã PVR-HNX), cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) và Công ty TNHH VNT.

Cụ thể, PVX chuyển nhượng 10 triệu cổ phần PVR cho OGC và 8,15 triệu cổ phần cho Công ty TNHH VNT (VNT) với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phần.

PVX cho biết, việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần PVR nằm trong kế hoạch tái cấu trúc của Tổng công ty, với mục tiêu chỉ giữ lại dưới 10 đơn vị thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp dầu khí trên bờ.

PVX sẽ thoái vốn hoàn toàn tại các doanh nghiệp bất động sản và các lĩnh vực đầu tư khác. Bên cạnh đó, việc thu về trên 180 tỷ đồng thông qua chuyển nhượng cổ phần tại PVR cũng góp phần giảm lỗ và trích lập dự phòng tài chính của PVX, đồng thời phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 tháng cuối năm.