08:41 02/06/2011

PwC Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng

Hải Vy

Công ty kiểm toán PwC Việt Nam vừa được Thủ tướng tặng bằng khen đối với thành tích của cả công ty lẫn cá nhân

Ian Lydall, Chủ tịch HÐQT PricewaterhouseCoopers Việt Nam, là kiểm toán viên nước ngoài duy nhất nhận giải thưởng cá nhân.
Ian Lydall, Chủ tịch HÐQT PricewaterhouseCoopers Việt Nam, là kiểm toán viên nước ngoài duy nhất nhận giải thưởng cá nhân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa kỳ Quyết định số 656 / QĐ-TTg về việc trao tặng bằng khen cho 3 công ty kiểm toán và 12 kiểm toán viên.

Giải thưởng này nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các công ty và thành tích của các cá nhân trong sự phát triển của nghề kiểm toán độc lập tại Việt Nam cho giai đoạn từ 2006 - 2010.

3 công ty kiểm toán được tặng bằng khen là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC), Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam và Công ty TNHH BDO Việt Nam.

Trong đó, PwC Việt Nam là công ty kiểm toán được khen tặng về thành tích của cả công ty và cá nhân. Ian Lydall cũng là kiểm toán viên nước ngoài duy nhất nhận giải thưởng cá nhân.

Các giải thưởng này vừa chính thức được công bố vào ngày 26/5/2011 tại Hà Nội nhân dịp VACPA và Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam (1991 - 2011).