00:23 03/01/2012

PXP Vietnam Fund đăng ký bán bớt vốn tại nhiều doanh nghiệp

Hà Anh

Thời gian giao dịch từ ngày 5/1/2012 đến ngày 5/3/2012, mục đích là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư

Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua, một trong những mã PXP VietNam Fund Limited đăng ký bán ra. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TMS trong 3 tháng qua, một trong những mã PXP VietNam Fund Limited đăng ký bán ra. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Kho vận giao nhận ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX), Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HSX); Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã KSB-HSX), Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) và Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HSX) thông báo giao dịch của PXP VietNam Fund Limited.

Theo đó, PXP VietNam Fund Limited, cổ đông lớn đăng ký bán 205.000 cổ phiếu TMS, đăng ký bán 176.000 cổ phiếu NNC, đăng ký bán 172.000 cổ phiếu KSB, đăng ký bán 391.500 cổ phiếu SSC và đăng ký bán 111.500 cổ phiếu GIL.

Thời gian giao dịch từ ngày 5/1/2012 đến ngày 5/3/2012, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Trước đó, quỹ này cũng đăng ký thoái bớt vốn tại những doanh nghiệp trên nhưng không bán được do giá cổ phiếu biến động không phù hợp.