14:40 29/03/2011

PXS bán 10% cổ phiếu phát hành thêm cho McDermott Asia Pacific Pte. Ltd

Minh Hà

Đại hội cổ đông PXS thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch năm 2011 và nhiều nội dung quan trọng khác

PXS cho biết, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong năm 2011 là 806,89 tỷ đồng.
PXS cho biết, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong năm 2011 là 806,89 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch năm 2011 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo báo cái tài chính năm 2010 đã kiểm toán tổng doanh thu đạt 489,2 tỷ đồng, đạt 101,9% kế hoạch và tăng 215,26% so với năm 2009; Lợi nhuận trước thuế đạt 117,25 tỷ đồng, đạt 174,9% kế hoạch, tăng 725,1% so với năm 2009; Lợi nhuận sau thuế đạt 87,9 tỷ đồng, đạt 174,2% kế hoạch, tăng 627,06% so với năm 2009; chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 43,8% và tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 20%.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng trên 2 lần so với năm 2010, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu: giá trị sản lượng 1.200 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.108 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 112,5 tỷ đồng và chia cổ tức là 18% (trên vốn điều lệ của năm 2011 là 500 tỷ đồng). Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các sự án trọng điểm đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2011, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong năm 2011 là 806,89 tỷ đồng.

PXS cho biết, ước thực hiện các chỉ tiêu trong quý 1/2011 rất khả quan với sản lượng đạt 267 tỷ đồng; doanh thu đạt 207,95 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 39,1 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 29,33 tỷ đồng.

Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2010 (6%/mệnh giá bằng tiền mặt) sau khi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được thông qua. Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức trước ngày 15/4/2011.

Ông Nguyễn Đình Thế - Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho biết: Hội đồng Quản trị đã lựa chọn và đang trong giai đoạn đàm phán với McDermott Asia Pacific Pte. Ltd (Mỹ) - một Nhà thầu trong lĩnh vực Dầu khí biển hàng đấu thế giới. Theo đó, McDermott Asia Pacific Pte. Ltd sẽ mua 10% cổ phiếu phát hành thêm của PVC-MS và trở thành cổ đông chiến lược, việc đàm phán về hợp đồng và giá cổ phiếu sẽ được thống nhất và ký kết trước ngày 30/4/2011.

Cùng với thời hạn cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 đối với cổ đông hiện hữu là ngày 13/4/2011, PVC – MS khẳng định sẽ phát hành thành công đợt tăng vốn điều lệ trước ngày 20/5/2011 và Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp nhưng sớm nhất để thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của đợt tăng vốn này.

Các dự án trọng điểm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/11/2010 đang được gấp rút triển khai và sẽ được đồng loạt đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2011.