08:34 01/07/2011

PXS ký hợp đồng epCI trị giá trên 44 triệu USD

Hà Anh

Thời gian thi công cho Khối thượng tầng Giàn đầu giếng H4 thuộc Mỏ Tê Giác Trắng từ ngày 4/7/2011 đến cuối tháng 5/2012

Lễ ký kết hợp đồng epCI.
Lễ ký kết hợp đồng epCI.
Ngày 29/6/2011, tại Trụ sở PetroVietnam đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng epCI (thiết kế, thi công, mua sắm, chế tạo và lắp đặt) cho Khối thượng tầng Giàn đầu giếng H4 thuộc Mỏ Tê Giác Trắng.

Việc ký kết diễn ra giữa Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long (HLJOC) và Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - PVC-MS (mã PXS-HSX), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (mã PVX) với tổng trị giá hợp đồng epCI của gói thầu trên 44 triệu USD.

Khối thượng tầng giàn H4 có trọng lượng 2.500 tấn là một bộ phận cấu thành Giàn Đầu Giếng H4 nhằm đảm bảo việc gia tăng sản lượng khai thác dầu khí hiệu quả từ Mỏ Tê Giác Trắng cho quốc gia và các bên liên doanh.

Thời gian thi công từ 4/7/2011 đến cuối tháng 5/2012. Sau khi hoàn tất Khối Thượng tầng H4 và các công việc liên quan, Mỏ dự kiến đón dòng dầu khí đầu tiên vào khoảng tháng 8/2012.

Được biết, Mỏ Tê Giác Trắng nằm tại Lô 16-1 ngoài khơi cách thành phố Vũng Tàu khoảng 100km về hướng Đông Nam, thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Mỏ thuộc hợp đồng dầu khí Lô 16-1 do Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long (HLJOC) thay mặt các bên liên doanh điều hành các hoạt động dầu khí.

Kế hoạch phát triển Mỏ Tê Giác Trắng sẽ bao gồm một tàu chứa và xử lý dầu khí (FPSO) và hai cụm Giàn Đầu Giếng (H1 và H4), ngoài ra còn có hệ thống đường ống ngầm nội mỏ để vận chuyển dầu, khí, nước bơm ép. Mỏ Tê Giác Trắng dự kiến được đưa vào khai thác dòng dầu đầu tiên vào tháng 8 năm nay từ các giếng khai thác thuộc cụm Giàn Đầu Giếng H1.