23:31 14/08/2008

Pymepharco được chào bán cổ phiếu ra công chúng

N.Anh

Pymepharco được phép chào bán ra công chúng 6.040.024 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Pymepharco.

Công ty Cổ phần Pymepharco có vốn điều lệ 85 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Công ty được phép chào bán ra công chúng 6.040.024 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó có 819.992 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 120.000 cổ phiếu cho người lao động; 1.600.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược nước ngoài; 428.029 cổ phiếu cho đối tác chiến lược trong nước; 2.000.000 cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ; 1.072.003 cổ phiếu theo hình thức đấu giá.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng đăng ký nhận chào bán, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch của công ty.

Được biết, Pymepharco kinh doanh trong lĩnh vực: Sản xuất thuốc tân dược; Kinh doanh bán buôn, lẻ thuốc tân dược, vật tư, hóa chất và trang thiết bị y tế; Xuất nhập khẩu trực tiếp: thuốc tân dược, vật tư, hóa chất,...