07:44 12/07/2012

QCG chuyển đổi được 30% trái phiếu thành cổ phiếu

Hà Anh

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố kết quả chuyển đổi trái phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu QCG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố kết quả chuyển đổi trái phiếu.

Theo kế hoạch, QCG sẽ chuyển đổi 195.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu. Số trái phiếu này được phát hành nhằm huy động vốn để bổ sung vốn lưu động, hoàn thành các dự án bất động sản, phát triển thêm mảng trồng cao su...

Tuy nhiên, kết thúc thời gian chuyển đổi, công ty đã chuyển đổi được 58.500 trái phiếu  với giá chuyển đổi là 10.524 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, tổng số trái phiếu được chuyển đổi chiếm 30% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.

Trước đó, ngày 6/7/2012, cổ đông của công ty QCG đã thông qua phương án cơ cấu nguồn vốn tham gia vào dự án Phước Kiển là 30% trên tổng mức đầu tư; thông qua việc tăng hạn mức vay từ 877 tỷ đồng lên thành 1.800 tỷ đồng; thông qua việc gia hạn thời hạn rút vốn hết năm 2013...