08:34 24/06/2011

QCG thông qua việc sáp nhập Địa ốc Sài Gòn Xanh

Hà Anh

QCG thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá dự kiến phát hành từ 300 - 500 tỷ đồng

Đại hội cổ đồng Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 và thông qua việc QCG sáp nhập Địa ốc Sài Gòn Xanh.

Cụ thể, QCG thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá dự kiến phát hành từ 300 - 500 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 đến 3 năm và là trái phiếu thường không chuyển đổi. Lãi suất trái phiếu thả nổi và dự kiến phát hành trong năm 2011. Mục đích phát hành là bổ sung vốn cho các dự án thủy điện, trồng cây cao su và một số dự án khác của công ty.

Sáp nhập QCG với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Sài Gòn Xanh với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 80,57%.

Hiện Quốc Cường Gia Lai đang sở hữu 85,16% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Sài Gòn Xanh (SGX); Vốn chủ sở hữu của SGX là 295 tỷ đồng; Tổng tài sản là 769 tỷ đồng.