13:24 02/12/2008

QNC, VC2 trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

N.Anh

QNC, VC2 trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện là 15%/mệnh giá

Ngày 26/12/2008, VC2 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15% - Ảnh minh họa.
Ngày 26/12/2008, VC2 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15% - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 15/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC-HASTC) và ngày 12/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2-HASTC).

Theo đó, ngày 29/12/2008, QNC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện: 15% - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán QNC ngày 12/12, 15/12 và 16/12/2008.

Trong khi đó, ngày 26/12/2008, VC2 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 - tầng 1 nhà A – B khu C3 thuộc dự án chung cư thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VC2 vào những ngày 11/12, 12/12 và 15/12/2008.