14:01 12/05/2010

QST, L35 và TV2 trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

QST, L35 và TV2 trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 2%, 4% và 12%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của QST, L35 và TV2.

* 20/5 là thời hạn ngày đăng ký cuối cùng để trả bổ sung cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HNX).

Theo đó, ngày 9/6, QST sẽ trả bổ sung với tỷ lệ thực hiện 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh - số 10, Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán QST vào các ngày 19/5, 20/5 và 21/5/2010.

* 21/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (mã L35-HNX).

Theo đó, ngày 21/6, L35 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama - 72E đường Hoàng Diệu, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán L35 vào các ngày 20/5, 21/5 và 24/5/2010.

* 24/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX).

Theo đó, ngày 16/6, TV2 sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 - 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TV2 vào các ngày 21/5, 24/5 và 25/5/2010.