00:11 19/03/2010

QST tạm ứng cổ tức 14% bằng tiền

Huyền Thương

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của QST

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HNX).

Theo đó, ngày 26/4, QST sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phiếu - 1.400 đồng/cổ phiếu.
 
Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 
Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh - số 10, Long Tiên, Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.  

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu QST vào những ngày 30/3, 31/3, và 1/4/2010.