15:17 31/07/2013

Quá nửa ngân hàng dự kiến nợ xấu không giảm

Thùy Duyên

Trên 50% tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ không đổi hoặc tăng so với cuối năm 2012

Gần 50% tổ chức tín dụng cho biết lợi nhuận trước thuế của họ giảm trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012.
Gần 50% tổ chức tín dụng cho biết lợi nhuận trước thuế của họ giảm trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012.
Vụ Dự báo thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) vừa tiến hành cuộc điều tra xu hướng kinh doanh tại các tổ chức tín dụng, trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm và kỳ vọng 6 tháng cuối năm 2013.

Theo báo cáo kết quả điều tra, do nền kinh tế đầu năm 2013 vẫn đang ở giai đoạn dò đáy và ngổn ngang nhiều khó khăn, hầu hết các tổ chức tín dụng cho biết, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tăng trong 6 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, trên 50% tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu của họ tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ không đổi hoặc tăng so với cuối năm 2012.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 chưa được như kỳ vọng của các tổ chức tín dụng. Nếu như tại cuộc điều tra tháng 12/2012, có 40,2% tổ chức kỳ vọng triển vọng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 sẽ được cải thiện hơn so với 6 tháng cuối năm 2012 thì tại cuộc điều tra lần này, chỉ có 30,4% tổ chức đánh giá thực trạng kinh doanh đã được cải thiện hơn, trong khi có 21,5% tổ chức cho rằng thực trạng kinh doanh kém hơn (tại cuộc điều tra tháng 12/2012 chỉ có gần 10% tổ chức tín dụng có cùng kỳ vọng này).

Gần 50% tổ chức tín dụng cũng cho biết lợi nhuận trước thuế của họ giảm trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012, trong đó mức giảm tập trung nhiều nhất từ 20% đến dưới 30%.

Tuy nhiên, có tới 63,3% tổ chức tín dụng đánh giá triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ diễn biến thuận lợi hơn 6 tháng đầu năm và chỉ có 3,8% lo ngại tình hình kém hơn.

Nhìn nhận cho cả năm 2013, do ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến của những tháng đầu năm, vẫn còn 14,1% tổ chức tín dụng đánh giá triển vọng kinh doanh năm 2013 sẽ kém hơn năm 2012. Tuy nhiên, hơn một nửa số được hỏi (55,1%) kỳ vọng triển vọng kinh doanh của cả năm 2013 sẽ cải thiện hơn so với năm 2012.

Về lợi nhuận, có đến 71,4% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận của họ sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm, mặc dù mức tăng chủ yếu được kỳ vọng vẫn chỉ dưới 10%.

Tính chung cả năm 2013, 65% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tăng so với năm 2012, tỷ lệ này thấp hơn so với tỷ lệ 78,4% của cuộc điều tra 6 tháng đầu năm 2013.