10:54 28/08/2014

Quản lý đất đai sẽ phải đổi mới từ tháng 9 tới

Bảo Anh

Quản lý đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và liên thông

Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tới đây sẽ giảm đáng kể.<br>
Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tới đây sẽ giảm đáng kể.<br>
Trong tháng 9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Cùng với chỉ đạo trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và liên thông, bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và tổ chức lại văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31/12/2014.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tập trung xây dựng, ban hành văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ.

Trong phiên họp ngày 27/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chỉ đạp các bộ ngành phải nhanh chóng cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó thủ tục đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai giảm từ 1/3 đến một nửa thời gian so với hiện nay.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã đề xuất giảm thời gian từ 60 ngày xuống còn 7 ngày đối với  việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính để cấp sổ đỏ cho người dân mua nhà tại các dự án, khu đô thị mới.