16:05 08/10/2012

Quản lý quỹ Tín Phát bị phạt 60 triệu đồng

Hà Anh

Quản lý quỹ Tín Phát bị phạt 60 triệu đồng do chưa thực hiện lưu ký tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký

Ngày 5/10/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát.

Cụ thể, công ty chưa thực hiện lưu ký tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký, vi phạm quy định hiện hành.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt công ty này 60 triệu đồng do Công ty chưa thực hiện lưu ký tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu Công ty chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.