10:36 13/03/2008

Quảng cáo trực tuyến hướng đến người dùng điện thoại Internet

Thế Anh

Công ty Cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI) mới khai trương dịch vụ quảng cáo trực tuyến hướng đến người dùng điện thoại Internet

Công ty Cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI) mới khai trương dịch vụ quảng cáo trực tuyến hướng đến người dùng điện thoại Internet.

Đây là phương thức kết hợp ưu thế của quảng cáo truyền hình (video) và lợi thế đặc biệt của quảng cáo trực tuyến (online). OCI cho biết sẽ áp dụng các chuẩn mực quốc tế để hình thành nên một phương thức quảng cáo được công ty này xem là "đúng nghĩa trực tuyến" tại Việt Nam.

Cụ thể, khách hàng quảng cáo của OCI có thể đo lường được hiệu quả và chỉ trả tiền trên hiệu quả dựa trên số lần hiển thị thực tế của mẫu quảng cáo đến người dùng và/hoặc số lần nhấp chuột vào mẫu quảng cáo đó bởi người dùng.

Ngoài ra, OCI cũng sẽ cung cấp cho khách hàng quảng cáo những tiện ích nâng cao như có thể lựa chọn hiển thị đến những đối tượng người dùng theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sở thích, vùng địa lý... Khi đăng ký quảng cáo, khách hàng sẽ được cung cấp quyền để xem được lịch phát sóng, theo dõi từng lần được hiển thị và nhấp chuột bằng những số liệu chi tiết cụ thể được ghi nhận theo từng thời điểm tính bằng giây.

Đợt thử nghiệm rộng rãi cho 32 khách hàng quảng cáo của OCI trong hơn một tháng rưỡi qua đã cho thấy hiệu quả của phương thức quảng cáo này.

Theo OCI, ngoài các nguyên nhân mang tính kỹ thuật nêu trên thì cách thức sử dụng điện thoại Internet cũng góp phần quan trọng cho tính hiệu quả. Lúc gọi điện thoại là thời gian người dùng rảnh mắt và luôn nhìn vào phần mềm gọi điện thoại để quay số, để xem thời lượng gọi, để nạp tiền...

Do đó, những mẫu quảng cáo của khách hàng tại đây sẽ có cơ hội được chú ý nhiều hơn hẳn so với các hình thức quảng cáo khác. Thống kê thực tế trong giai đoạn này về số lượng nhấp chuột trên số lần hiển thị (click/exposure) lên đến 0,1%, vượt hơn hẳn so với các hình thức khác, chỉ đứng sau quảng cáo trên phương tiện tìm kiếm (search).

OCI hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet dẫn đầu tại thị trường Việt Nam với 48,6% thị phần, trên 600.000 người dùng; tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 50%.