09:19 13/05/2014

Quý 1, ACB báo lãi 250 tỷ đồng

Hà Anh

Thu nhập lãi thuần của ACB đạt gần 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, giảm 18,57% so với cùng kỳ năm trước

Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2014, thu nhập lãi thuần của ACB đạt gần 1.055 tỷ đồng, giảm 14,35% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 200,5 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng năm trước; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng đạt 51,2 tỷ đồng, (cùng kỳ ACB lỗ 83,96 tỷ đồng) - tăng 161% so với quý 1/2013; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 105,6 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ.

Riêng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có sự sụt giảm mạnh từ 49,7 tỷ đồng hồi quý 1/2013 xuống còn 9,6 tỷ đồng trong quý 1/2014.

Lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, giảm 18,57% so với cùng kỳ năm trước.

ACB cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 giảm hơn 57 tỷ đồng là do quy mô tiền gửi liên ngân hàng và lãi suất giảm làm thu nhập lãi thuần quý 1/2014 giảm 176,84 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 31/3/2014, tổng tài sản ACB đạt 173.391 tỷ đồng; huy động khách hàng của ACB đạt 144,409 tỷ đồng, cho vay của ngân hàng ở mức 106.910,38 tỷ đồng, giảm 0,3% so với hồi đầu năm; nợ có khả năng mất vốn của ACB là 2.311 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Tính đến ngày 31/3/2014, ACB tuyển thêm 308 nhân sự, nâng tổng số cán bộ nhân viên lên 9.099 người.