11:21 20/04/2011

Quý 1, CTS báo lãi 9 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Biểu đồ tỷ trọng cơ cấu doanh thu của CTS.
Biểu đồ tỷ trọng cơ cấu doanh thu của CTS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011.

Theo đó, doanh thu quý 1 của VietinBankSc đạt 38,2 tỷ đồng doanh thu (giảm 5,6% so với cùng kỳ) trong đó: Doanh thu môi giới đạt 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị phần của VietinBankSc lại tăng lên đáng kể, lên 3,8%, so với mức cùng kỳ năm 2010 là 1,4%; Doanh thu Tư vấn đạt 40 triệu đồng. Doanh thu Tư vấn đạt hiệu quả thấp là do ngay từ đầu năm, Chính phủ yêu cầu thắt chặt tín dụng đặc biệt là khoản vay vào lĩnh vực phi sản xuất: chứng khoán và bất động sản, đã dẫn đến thế mạnh của VietinBankSc là Tư vấn phát hành và Bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp tạm thời chưa có kết quả.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư, góp vốn đạt 13,4 tỷ và doanh thu khác đạt 17,6 tỷ đồng  (tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước).

Tổng chi phí của VietinBankSc đạt 21,9 tỷ đồng tăng 7,2 tỷ đồng. Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp từ 8,15 tỷ đồng xuống còn 7,43 tỷ đồng, giảm được 720 triệu đồng(9,1%); Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán tăng từ 6,4 tỷ đồng lên 11,2 tỷ đồng.

CTS cho biết, VietinBankSc đã thành công trong việc hạn chế tối đa thua lỗ do thị trường suy giảm với mức trích lập chỉ 11,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của VietinBankSc đạt 9 tỷ đồng, giảm 8,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (17,75 tỷ đồng), lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 88 đồng.

Năm 2011, CTS đặt mục tiêu doanh thu của Công ty đạt 274 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới là 74 tỷ đồng, tư vấn và bảo lãnh phát hành là 60 tỷ đồng, tự doanh là 110 tỷ đồng và doanh thu khác là 30 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 90 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức là 10%.