10:08 27/04/2013

Quý 1, DHG báo lãi 150 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, lãi trước thuế của DHG đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 118,7 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DHG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DHG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 770,4 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 1/2012. Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 150 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế đạt 118,7 tỷ đồng, tăng 14,77% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, DHG dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 570 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành được 24% kế hoạch doanh thu thuần và 21% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.